Privacy & cookies

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. De naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben is bekend, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald; denk hierbij aan naam van een persoon of een huis- of e-mailadres.

Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct gevestigd aan Havenpark 21, 4301 JG Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
 • IP-adres
 • Gegevens over uw bedrijf en producten/diensten en activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken van een aanvraag voor certificering van producten en/of diensten
 • Uitvoeren van de procedures voor certificering
 • Opstellen en uitvoeren van de overeenkomst (productreglement)  met certificaathouders
 • Verwerken en beantwoorden van vragen
 • Voorbereiden en Uitvoeren van audits
 • Verschaffen van informatie aan certificaathouders en consumenten
 • Informeren over wijzigingen m.b.t. de certificering en nieuwe certificaathouders
 • Versturen van nieuwsbrieven
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens van certificaathouders worden bewaard zolang de certificering geldig is en de verwerking van gegevens van toepassing is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zekerzeeuws.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@zekerzeeuws.nl.

Cookies

Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Op deze website wordt Google Analytics gebruikt om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) weigeren. Op de helppagina’s van onder meer de browsers Internet Explorer en EdgeChromeFirefox en Safari, vindt u de instructies. Als u ze weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website adviseren wij ze in te schakelen.

Indien u specifiek het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plug-in telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Contactgegevens Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct:

Adres: Havenpark 21, 4301 JG Zierikzee
Postadres: Postbus 86, 4420 AC Kapelle
E-mail: info@zekerzeeuws.nl

Altijd op de hoogte

over Zeker Zeeuws streekproducten, streekproducenten en streeknieuws!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.