Hoeve Rapenburg

Wij zijn familie Boogaard die als derde generatie het agrarisch familiebedrijf in Meliskerke voortzet. Al van oudsher is het bedrijf gemengd met een stuk akkerbouw en veehouderij. Sinds 2005 is de akkerbouw tak gespecialiseerd in de teelt van aardappelen dit op het eigen bedrijf verwerkt worden tot Zeeuwse verse friet. Sinds 2009 worden rosékalveren gehouden die vanaf 2018 zelf verkocht worden in Zeeland.

Een agrarische bedrijf voorzetten in Zeeland waarbij mens, dier, plant en omgeving in een gezonde harmonie samen kunnen leven. Deze missie wordt ondersteund door de visie van Hoeve Rapenburg . De missie heeft als doel een grondgebonden bedrijf te exploiteren, waarbij grondgebruik, vee (mest), teelt en de afzet van producten in evenwicht zijn. Deze juiste balans tussen mens, dier, plant en omgeving maakt het bedrijf sterk voor zowel nu als voor in de toekomst. Daarin worden de verschillende bedrijfstakken (veehouderij, akkerbouw, frietverwerking en verkoop rosévlees) behouden. Deze versterken elkaar door het hergebruik van reststromen, gezonde rotatie van gewassen en voorziening van eigen mest die de bodemvruchtbaarheid verbeterd of in stand houdt.

 

 

Verse Friet van de boer: Hoeve Rapenburg is van oorsprong een familiebedrijf gespecialiseerd in de aardappelteelt-en verwerking. Van de aardappelen worden verse friet en andere panklare aardappelproducten gemaakt. Hoeve Rapenburg is gevestigd in Meliskerke op Walcheren. De aardappelen worden geteeld binnen een straal van 8 kilometer. De teelt is gekeurd bij NAK en zo duurzaam mogelijk. Door een breed assortiment van de aardappelrassen is afzet gedurende het seizoen gegarandeerd. Het bedrijf is circulair: 1.de aardappelteelt 2.frites en aardappelproductie 3. resten van aardappelproducten worden gevoerd aan de kalvermesterij van het bedrijf 4. de mest van de kalveren wordt weer gebruikt als bemesting bij de aardappelteelt.

De gehele verwerking in zeven stappen van de aardappelen gebeurd op het bedrijf. Alle producten zijn 100% aardappel zonder verdere toevoegingen. De aardappelproducten worden vacuümverpakt afgeleverd. Etikettering is conform de wetgeving met bewaardatum, gewicht en andere vereiste specificaties.

 

Kalveren

Een rendabel bedrijf voortzetten met innovatie wat toekomst biedt voor de volgende generatie. Daarbij het imago van de kalverhouderij verbeteren door het  bedrijf uit te breiden met stal die voorloopt op de huidige regelgeving met een betere leefomgeving voor het kalf wat dierwelzijn ten goede komt

 

 

 

 


Zeeuws kalfsvlees – Hoeve Rapenburg

Boerenfrietjes en panklare aardappelen – Hoeve Rapenburg