Zeker Zeeuws keurmerk voor Zeeuwsche Zoute

Vanochtend ontving zoutziederij Zeeuwsche Zoute officieel het onafhankelijk erkende streekkeurmerk Zeker Zeeuws® Streekproduct. De gedeputeerde van de Provincie Zeeland, Jo-Annes de Bat, en de voorzitter van Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct, Robert Zonnevylle, reisden af naar Bruinisse om het certificaat, op gepaste afstand, persoonlijk te overhandigen aan zoutmaker Christian Clerx.

De oorsprong van Zeeuwsche Zoute
Het pure zeezout van Zeeuwsche Zoute wordt in Zeeland gewonnen uit de Oosterschelde, en bestaat dus voor 100% uit Zeeuwse grondstoffen. Bij Bruinisse wordt het water waar dit zout vandaan komt omhoog gepompt. Het water wordt allereerst gezuiverd door natuurlijke factoren, zoals mossels, oesters en zandplaten. Ten slotte wordt het water door ultrafijne filters geperst en in een gesloten omgeving in zoutpannen ondergebracht. Dit proces zorgt ervoor dat er niks van het zout of de smaak verloren gaat, hierdoor ontstaat er een ongekende zoutkwaliteit. Al in de Romeinse tijd werd er in Zeeland zout uit de zee gewonnen. In de middeleeuwen groeide dit uit tot een ambacht. Zeeuwsche Zoute blaast deze oude traditie nu weer nieuw leven in.

Foto’s: Sandra Schimmelpennink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte ketens zijn de toekomst

Zeeuwse streekproducenten werken altijd hard om consumenten van voedsel te voorzien. Deze streekproducent heeft het nu zwaar door de coronacrisis. Maar de aanvoer van verse producten is er, en de vraag naar vers voedsel bij de consument is groot. Korte ketens zijn de oplossing.

Korte ketens zijn niet nieuw in Zeeland. Veel Zeeuwse streekproducenten verkopen al jaren hun producten in een eigen boerderijwinkel, stalletje aan de weg of rechtstreeks aan de horeca. Minder schakels tussen producent en consument. Met de coronacrisis ontstaan overal in Zeeland nieuwe initiatieven op het gebied van korte ketens. Streekproducenten zoeken creatief naar nieuwe afzetkanalen, openen de deuren van hun erf of leveren aan huis.

“Onze Zeeuwse streekproducenten hebben het moeilijk. Als enkele schakels uitvallen, vallen vervolgens hele ketens stil. Met alle gevolgen van dien. Dat zie je nu gebeuren. Daarbij komt nog dat de toerist, een belangrijke afnemer, voorlopig niet in Zeeland komt. De nood is hoog. Daarom willen we de Zeeuwse eilanders vragen lokale streekproducten te kopen bij de boerderij- en/of landwinkel, slager, groenteboer, visdetaillist, bakker en lokale winkelier in het dorp of de streek. Koop altijd, maar juist nu, producten van eigen land en uit eigen zee!” zegt Caroline Melissant, coördinator van Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct.

Melissant geeft de consument als tip mee de website www.keurmerkzekerzeeuws.nl te bezoeken waarop meer dan 150 erkend Zeeuwse streekproducten van het land en uit de zee en meer dan 130 producenten staan met contactgegevens. “Door alle landelijke maatregelen verandert de situatie per dag. Houd de social mediakanalen van jouw streekproducent in de gaten. Zij informeren heel frequent momenteel waar en hoe hun producten verkrijgbaar zijn. Laten we als consument die moeite nemen en elkaar helpen. Nu en straks ook na de crisis.”

Regionaal keurmerk

“De belangstelling voor regionaal geproduceerd, eerlijk voedsel neemt sterk toe. De consument hecht steeds meer belang aan de afkomst van zijn voedsel en is in toenemende mate bereid daar een eerlijke prijs voor te betalen. Een onafhankelijke organisatie die de herkomst van de producten garandeert, is daarvoor een vereiste. Daarom ondersteunen wij de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct al vanaf de oprichting.”, zegt Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de Provincie Zeeland.

Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct is licentiehouder, uitgever en beheerder van het Zeeuwse streekkeurmerk Zeker Zeeuws® Streekproduct. Het streekkeurmerk garandeert dat een product écht Zeeuws is. Dat betekent dat het in Zeeland is geteeld, gekweekt, gevist of geproduceerd is met Zeeuwse grondstoffen. Dat is bovendien op een duurzame manier gebeurd, met respect voor milieu, mens en dier.

Promotiecampagne streekproducten

Het belang van korte ketens, kopen bij de boer en eten van dichtbij wordt door deze crisis onderstreept. Daarom zal Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct zich nog harder inzetten voor ketensamenwerking in Zeeland en een publiekscampagne opzetten ter promotie van het Zeeuwse streekproduct. De stichting wil kennissessies organiseren voor streekproducenten met aandacht voor wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, etikettering en meer. Maar ook is in de plannen opgenomen om een product als ‘Zeeuws Streekproduct van het jaar’ uit te roepen en daarmee bekendheid te genereren voor de vele streekproducten in Zeeland.

 

Zeker Zeeuws Streekproducten op Grüne Woche in Berlijn

Minister Carola Schouten opent Taste the Dutch Masters en presenteert producenten van Nederlandse streekproducten aan internationale agrarische sector op de Grüne Woche in Berlijn.

De Grüne Woche is hét jaarlijkse trefpunt voor de internationale agrarische sector en vindt van 17 – 26 januari plaats in de Messe in Berlijn. Op het Holland paviljoen is er volop aandacht voor de beleidsthema’s van het minis- terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zoals de rol die Nederlandse streekproducten kunnen vervullen bij het verbinden van boer en burger.

TASTE THE DUTCH MASTERS

Op de stand Taste the Dutch Masters, wordt een 17e-eeuws meesterwerk van Floris van Dijck getoond. Het is gebouwd met Nederlandse streekproducten. Op 17 januari onthult minister Carola Schouten in het bijzijn van de Duitse minister Julia Klöckner dit meesterwerk. Dit vormt het startsein van tien dagen waarin 30 Dutch Masters uit de verschillende provincies worden gepresenteerd. Producenten van streekproducten die kennis van culinaire historie combineren met hart voor het landschap én een uitmuntende smaak, Masters of taste.

ZEKER ZEEUWS

Provincie Zeeland heeft in samenwerking met Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct het mogelijk gemaakt dat twee Zeeuwse streekproducenten hun streekproducten kunnen presenteren aan een breed publiek. De Seafood Team Group presenteert in Berlijn de Mossel & Stoom kant-en-klaar gerechten en Select Potato haar beroemde Rode Pipo aardappelen.

    

    

NIEUWE CERTIFICATEN

Wij feliciteren weer een aantal ondernemers met de erkenning als Zeker Zeeuws® Streekproduct voor hun producten! Zeker Zeeuws is een onafhankelijk erkend streekkeurmerk dat garandeert dat een product écht Zeeuws is. Dat betekent dat het in Zeeland is geteeld, gekweekt, gevist of geproduceerd is met Zeeuwse grondstoffen. Dat is bovendien op een duurzame manier gebeurd, met respect voor milieu, mens en dier.

Gecertificeerd zijn: Brouwerslokaal uit Groede met speciaal bieren; Maatschap Den Boer uit Kerkwerve met rode bieten; IJsboerderij De Koehoorn uit Meliskerke met boerderij-ijs en ijstaarten; Mosselkweekbedrijf W.Okkerse uit Bruinisse voor Zeeuwse Bodemcultuurmosselen; Geitenkaasboerderij De Klaverrand uit Poortvliet met Thoolse Geitenkaas en geitenmelkproducten; Noordhoek VOF uit Wolphaartsdijk met Zeeuws Hert en Bierbrouwerij Vermeersen uit Hulst met speciaal bieren.

ZZ-147 Brouwerslokaal uit Groede mag voortaan het keurmerk Zeker Zeeuws voeren op hun streek bieren. De brouwerij uit Groede in West Zeeuws Vlaanderen brouwt bieren met lokale mouten van The Swaen uit Kloosterzande. De brouwerij bezit ook een hopveld voor de teelt van de waar een deel van de hop vandaan komt. De naam BrouwersLOKAAL zegt het al: zij werken graag samen met lokale bedrijven en zullen altijd eerst kijken of de grondstoffen lokaal te verkrijgen zijn. Zo wordt in de Seawise een verveine extract gebruikt uit Groede en zeekraal van een lokale producent.

ZZ- 148 Maatschap Den Boer “Boerderij Nieuw Leven” uit Kerkwerve op Schouwen-Duiveland is gecertificeerd voor de biologische rode bieten (Kroten). De bieten worden biologisch geteeld , de combinatie van zon, zeeklei en het klimaat komen vooral de zoetheid van de bieten ten goede, waarbij de zoetheid van het product zelfs groter is dan de bieten welke in Frankrijk geteeld worden. De teelt is SKAL gecertificeerd en zeer duurzaam.

ZZ-149 IJsboerderij De Koehoorn uit Meliskerke heeft de erkenning als Zeeuws streekproduct verkregen voor haar boerderij-ijs en ijstaarten. Het vruchtenijs wordt gemaakt van verse vruchten. Deze vruchten worden zonder enige bewerking verwerkt en komen voor zover mogelijk van collega fruittelers in Zeeland. Aan al het ijs worden geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen toegevoegd. . De melk komt 100% van eigen koeien. De koeien lopen in de zomermaanden buiten.

ZZ -150 Mosselkweekbedrijf W.Okkerse BV uit Bruinisse is gecertificeerd voor de kweek van de Zeeuwse Bodemcultuurmosselen. De mosselen zijn MSC gecertificeerd en worden duurzaam op percelen in de Oosterschelde en het Nederlandse Wad gekweekt. De kweek en oogst vindt plaats met de BRU 68.

ZZ- 151 De biologische Thoolse geiten kazen en geitenmelkproducten van Peter en Mirjam van der Wekken van Geitenkaas boerderij De Klaverrand uit Tholen zijn ook erkend als Zeker Zeeuws® Streekproduct. Op de boerderij bij Poortvliet worden 60 geiten gemolken en ambachtelijke kazen en geitenmelkproducten gemakt. De dieren worden biologisch gehouden met veel oog voor dierenwelzijn en duurzame bedrijfsvoering.

ZZ-152 Noordhoek VOF uit Wolphaartsdijk op Noord-Beveland is gecertificeerd voor hun hertenvlees “Zeeuws Hert”. De edelherten van het Zeeuws Hert lopen in de zomermaanden op weilanden rondom de boerderij in Wolphaartsdijk en verblijven in de wintermaanden op stal. Rond de boerderij en de weilanden zijn Hagen, windsingels, solitaire bomen en fruitgaarden aangeplant. Op de boerderij worden naast herten, ook scharrelkippen (ook Zeker Zeeuws gecertificeerd) gehouden en tarwe geteeld. Het voer van de herten bestaat voornamelijk uit gras, kuil, tarwe, brok en voederbieten. Al deze grondstoffen komen van eigen grond en/of collega boeren uit Zeeland.

ZZ -153 De speciaal/streekbieren van Bierbrouwerij Vermeersen BV uit Hulst zijn ook onderscheiden met het keurmerk Zeker Zeeuws® Streekproduct. De bieren worden in Hulst ambachtelijk gebrouwen, de grondstoffen komen uit de buurt zoals de Mout van Mouterij De Swaen in Kloosterzande. Het gaat om specialbieren van een hoge gisting met hoofdzakelijk Zeeuwse ingrediënten. De brouwerij (uit 1821) is een van de oudste brouwerijen in Zeeland, werkt heel duurzaam en is betrokken bij initiatieven in de streek zoals Stichting Patrijs met nieuwe leefgebieden voor vogels als de Patrijs.