Rode bieten – Maatschap Den Boer

De rode bieten (in het Zeeuws kroten) van Boerderij Nieuw Leven, Maatschap Den Boer worden biologisch geteeld , de combinatie van zon, zeeklei en het klimaat komen vooral de zoetheid van de bieten ten goede, waarbij de zoetheid van het product zelfs groter is dan de bieten welke in Frankrijk geteeld worden. De teelt is SKAL gecertificeerd en zeer duurzaam. Door de toepassing van niet kerende grondbewerking in samenwerking met bioteelt ontstaat een veel gezonder bodemleven.

 

Maatschap Den Boer

Maatschap Den Boer