Oesters, platte

In Nederland vinden oestervisserij en oesterkweek alleen plaats in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. De zogenaamde oesterkweekpercelen worden door de overheid verhuurd aan de oesterkwekers. Op het moment worden er 500 hectare oesterkweekpercelen in het Grevelingenmeer en 1.550 hectare in de Oosterschelde verhuurd.

Oesters worden in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer gekweekt. De temperatuur van het water, het zoutgehalte, de bodemgesteldheid, het zuivere water en de beschutte ligging maken beide gebieden de ideale plaats voor de oesterkweek. In de maanden juli en augustus planten oesters zich voort. In deze maanden drijven in de Oosterschelde oesterlarfjes. Door het toenemende gewicht van hun schelp zakken de larfjes na een paar weken naar de bodem. Dit noemt men broedval. De oesterkweker heeft op zijn eigen percelen collecteurs uitgezet. Collecteurs zijn voorwerpen, waaraan de oester zich vasthecht, zodat de oesters individueel kunnen groeien en elkaar niet gaan overwoekeren. Vroeger werden gekalkte dakpannen als collecteurs gebruikt, maar tegenwoordig zijn het mosselschelpen. Deze mosselschelpen zijn afkomstig uit de kokerijen van de conservenindustrie. Na het koken worden de schelpen poreus en breken in het groeiproces van de oester af. Op een oester blijft ook altijd een klein stukje van de mosselschelp zichtbaar. Tijdens het groeiproces verplaatst de kweker de oesters af en toe naar andere percelen. De oesters worden opgevist met ‘korren’. Dit zijn netten die over de bodem van het perceel slepen. Het is precies dezelfde vismethode als in de mosselteelt. Vandaar dat oesterkotters vroeger vaak in de mosselvisserij zijn gebruikt. Het verplaatsen van oesters is nodig om de oester optimaal te laten groeien. Het verplaatsen gebeurt bij de Zeeuwse oester gemiddeld twee keer per jaar. De platte oester wordt jaarlijks verplaatst. Het oesterbroed valt meestal op schone grond met ondiep water en veel voedsel. Hier blijft de oester een paar maanden liggen. Daarna wordt de oester verplaatst naar de percelen waar op dat moment de juiste natuurlijke omstandigheden heersen die passen bij de levensfase waarin de oester dan verkeert. In de laatste fase komen de oesters op de beste, schone gronden terecht met het voedselrijkste water en veel stroming. Hier is een continue toevoer van voedsel, waardoor het vlees in de schelp mooi vol wordt.

Als de oesters klaar zijn voor consumptie, worden ze opgevist en aan de handelaren verkocht. De handelaren bewaren de oesters in betonnen oesterputten of bassins. Hier staan de oesters in kratten in vers zeewater gestapeld. De befaamde oesterbassins in Yerseke staan in verbinding met de Oosterschelde door middel van sluizen. Het water wordt ververst met behulp van de getijden en pompinstallaties. In de verwaterbassins wordt het milieu van de Oosterschelde zoveel mogelijk nagebootst. Het water wordt ververst met behulp van de getijden en pompinstallaties. Het zogenaamde ‘verwateren’ wordt om een aantal redenen gedaan:

  1. De oesters zuiveren zich van zand en slib door middel van het filteren van schoon water.
  2. De oester komt tot rust. Het opvissen zorgt voor een aanzienlijke hoeveelheid stress. Stress kan van invloed zijn op de kwaliteit van de oester.
  3. In de verwaterbassins wordt af en toe water toegevoerd en afgevoerd. Hierdoor staan de oesters afwisselend onder water en droog. Dit gebeurt om de sluitspier van de oester te ‘trainen’. Door hem af en toe droog te zetten, kan de oester zijn schelp langer dichthouden en wordt hij voorbereid om op het ‘droge’ lang vers te blijven.
  4. In de verwaterbassins bewaart de oesterhandelaar zijn voorraad Zeeuwse en platte oesters.

Na een week zijn de oesters schoon en worden zij verpakt.

Om de gezondheid van de consument te beschermen, heeft de Nederlandse overheid al in 1906 maatregelen genomen en een monitoringsprogramma ingevoerd. De Europese Commissie heeft strenge richtlijnen ingesteld met betrekking tot de kwaliteit van het schelpdierwater en het in de handel brengen van levende schelpdieren. In Nederland worden er één keer per week door de overheid monsters van het water in de Oosterschelde en Grevelingen genomen. Deze monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van schadelijke bacteriën, algen en schelpdiertoxiteit. Als de resultaten van deze monsters negatief zijn, wordt het betreffende gebied onmiddellijk gesloten totdat het gebied weer aan de gestelde normen voldoet. De gebieden waarin de oesterpercelen in Nederland liggen voldoen over het algemeen gedurende het hele jaar aan de normen. Ook de oesterbassins worden gecontroleerd op de aanwezigheid van bacteriën. De oesterverwerkende bedrijven monitoren minimaal één keer per week een monster van een partij oesters en een monster van het water dat tijdens het verwerkingsproces wordt gebruikt. Als er niet aan de gestelde normen wordt voldaan, wordt er zelfs teruggegaan naar de verwaterplaatsen waar de producten vandaan komen. De meeste bedrijven beschikken over een eigen laboratoriumafdeling. Vaak worden er dagelijks monsters onderzocht. Daardoor kunnen de bedrijven elke schakel in de verwerkingsketen zorgvuldig screenen en eventuele fouten traceren en herstellen.

 

In februari 2013 is de Nederlandse oestervisserij gecertificeerd voor het MSC-keurmerk. Na een beoordeling van 15 maanden heeft een onafhankelijk team wetenschappers vastgesteld dat de visserij en teelt zo gecontroleerd worden uitgevoerd dat er geen sprake is van overbevissing en dat onwenselijke effecten op het leven in en rond de zee tot een absoluut minimum zijn beperkt.

Vishandel Schot Tholen

Vishandel Schot Tholen

J.Vette BV

J.Vette BV

Koninklijke Prins &Dingemanse

Koninklijke Prins &Dingemanse

Fa. C. Sinke en Zn

Fa. C. Sinke en Zn

Oesterproeverij Pekaar

Oesterproeverij Pekaar

Eensgezindheid Yerseke B.V.

Eensgezindheid Yerseke B.V.

Piet van Oost B.V.

Piet van Oost B.V.

Oesterij B.V.

Oesterij B.V.

Kingfish Zeeland

Kingfish Zeeland

Slagerij Mieras

Slagerij Mieras

Het Melkhuis

Het Melkhuis

Oosterschelder B.V.

Oosterschelder B.V.

Zoutziederij Zeeuwsche Zoute

Zoutziederij Zeeuwsche Zoute

Mts. De Bat – veeboerderij

Mts. De Bat – veeboerderij

The Holy Spiritus – brouwerij en stokerij

The Holy Spiritus – brouwerij en stokerij

De Ambachterie BV

De Ambachterie BV

Sliertemie

Sliertemie

JB Diesch

JB Diesch

Vishandel Maarten van de Kreeke

Vishandel Maarten van de Kreeke

Hoeve Rapenburg

Hoeve Rapenburg

Quaak Zeegroenten

Quaak Zeegroenten

Kampen Drinks

Kampen Drinks

Fruitbedrijf Hamelink

Fruitbedrijf Hamelink

Kaasboerderij Mariekerke

Kaasboerderij Mariekerke

Vishandel Schot Tholen

Vishandel Schot Tholen

Mts Hof de Eendragt

Mts Hof de Eendragt

IJsboerderij De Koehoorn

IJsboerderij De Koehoorn

Noordhoek VOF

Noordhoek VOF

Maatschap Den Boer

Maatschap Den Boer

Bierbrouwerij Vermeersen

Bierbrouwerij Vermeersen

Brouwerslokaal BV

Brouwerslokaal BV

Mosselkweekbedrijf W.Okkerse BV BRU 68

Mosselkweekbedrijf W.Okkerse BV BRU 68

Geitenboerderij De Klaverrand

Geitenboerderij De Klaverrand

Maatschap Stoutjesdijk

Maatschap Stoutjesdijk

VPG Zeegroenten

VPG Zeegroenten

Zeeuwse Zon B.V. – I love Zeeland Appelsap en Apfelschorle

Zeeuwse Zon B.V. – I love Zeeland Appelsap en Apfelschorle

Biologische Aberdeen Angusfokkerij Poelzicht

Biologische Aberdeen Angusfokkerij Poelzicht

Hoeve Rapenburg

Hoeve Rapenburg

Limousinhoeve

Limousinhoeve

Kreeften en palingvisserij Marcel van de Kreeke GOE5

Kreeften en palingvisserij Marcel van de Kreeke GOE5

OYEster44

OYEster44

Noordhoek Broilers

Noordhoek Broilers

Slot Oostende

Slot Oostende

Hoeve Buren

Hoeve Buren

Murko Seafood BV

Murko Seafood BV

Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam

Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam

Fish Tales BV

Fish Tales BV

Visserijbedrijf Van den Hoek MS3

Visserijbedrijf Van den Hoek MS3

KG Fruit

KG Fruit

Hoogelandse BoerenZuivel

Hoogelandse BoerenZuivel

J.Vette BV

J.Vette BV

Koninklijke Prins &Dingemanse

Koninklijke Prins &Dingemanse

Kreeftenvisser D.J. Sinke Ye8

Kreeftenvisser D.J. Sinke Ye8

Kaasboerderij Schellach

Kaasboerderij Schellach

Oesterkwekerij A. Cornelisse BV

Oesterkwekerij A. Cornelisse BV

Mosselkweker J.A. Schot TH 4

Mosselkweker J.A. Schot TH 4

Kreeftenvisser D. Zoetewij YE 9

Kreeftenvisser D. Zoetewij YE 9

Spelt Bakkerij BV

Spelt Bakkerij BV

Hangcultuurmosselkweek Fa J. Muller en Zn

Hangcultuurmosselkweek Fa J. Muller en Zn

Vette & Verhaart BV

Vette & Verhaart BV

Kreeftenvisserij Evert van de Zande Jr. ZZ14

Kreeftenvisserij Evert van de Zande Jr. ZZ14

Zeeuws Goud

Zeeuws Goud

Mosselkweekbedrijf Dhooge BV

Mosselkweekbedrijf Dhooge BV

Kreeftenvisser Henk Jumelet BRU37

Kreeftenvisser Henk Jumelet BRU37

Mosselkweekbedrijf Shellinvest BV

Mosselkweekbedrijf Shellinvest BV

De Zeeuwse Zeewierhandel

De Zeeuwse Zeewierhandel

Mosselkweek J.Steketee & Zn BV

Mosselkweek J.Steketee & Zn BV

Boonmans Wijnmakerij

Boonmans Wijnmakerij

Sturm Zeeuwse Eieren

Sturm Zeeuwse Eieren

Mosselkweekbedrijven C.P. Van IJsseldijk BV en Slaak BV

Mosselkweekbedrijven C.P. Van IJsseldijk BV en Slaak BV

De Zeeuwse Chef

De Zeeuwse Chef

Mosselkweek Gebroeders de Jonge BV

Mosselkweek Gebroeders de Jonge BV

Select Potato B.V.

Select Potato B.V.

Mosselkweekbedrijf Steketee-Philipse BV

Mosselkweekbedrijf Steketee-Philipse BV

Boer De Ronde

Boer De Ronde

Mosselbedrijf Hoogstrate B.V.

Mosselbedrijf Hoogstrate B.V.

VOF De Kersenkooi

VOF De Kersenkooi

De Mosselkwekerij

De Mosselkwekerij

Mosselhandel Bout

Mosselhandel Bout

Aquamossel

Aquamossel

Slagerij Verburg VOF

Slagerij Verburg VOF

Zeeland Aquacultuur B.V.

Zeeland Aquacultuur B.V.

De Rooijmosselkweek BV en Joh. Zoeteweij & Zn BV

De Rooijmosselkweek BV en Joh. Zoeteweij & Zn BV

De Meulemeester B.V.

De Meulemeester B.V.

Vleesboerderij Boot

Vleesboerderij Boot

Seaweed Harvest Holland

Seaweed Harvest Holland

Mosselkweek C. Otte BRU 14

Mosselkweek C. Otte BRU 14

Saeftinghe zilt

Saeftinghe zilt

Hoogerheide Delimossel

Hoogerheide Delimossel

BakRoyaal

BakRoyaal

M & M Padmos B.V.

M & M Padmos B.V.

De Zeeuwse Mossel

De Zeeuwse Mossel

Wijngaard ’t Biezenhof

Wijngaard ’t Biezenhof

Mosselkweekbedrijf Gebroeders Kouijzer

Mosselkweekbedrijf Gebroeders Kouijzer

’t Siepje

’t Siepje

Oestercultuur Pols Bom

Oestercultuur Pols Bom

Viskwekerij Neeltje Jans BV

Viskwekerij Neeltje Jans BV

De Waal-Padmos BV De Waal-Brouwer BV

De Waal-Padmos BV De Waal-Brouwer BV

Catharinahoeve

Catharinahoeve

Gebroeders Steketee

Gebroeders Steketee

Mosselkweekbedrijf J.D. Verschuure B.V., A.M. Verschuure B.V.

Mosselkweekbedrijf J.D. Verschuure B.V., A.M. Verschuure B.V.

Meromar Zeeland B.V.

Meromar Zeeland B.V.

Veerse Schelp

Veerse Schelp

De Schouwse Palingroker

De Schouwse Palingroker

Rival B.V.

Rival B.V.

Landwinkel Elenbaas

Landwinkel Elenbaas

Wijndomein En Passant

Wijndomein En Passant

Mosselkweek Steketee-Bom B.V.

Mosselkweek Steketee-Bom B.V.

Maricultuur Oosterschelde

Maricultuur Oosterschelde

Van Damme Mosselkweek B.V.

Van Damme Mosselkweek B.V.

Houtzagerij Zeeuws-Hout

Houtzagerij Zeeuws-Hout

J. van Stee Visserijbedrijf YE167

J. van Stee Visserijbedrijf YE167

FruVo B.V.

FruVo B.V.

Fa. C. Sinke en Zn

Fa. C. Sinke en Zn

Zilt-E

Zilt-E

Gebroeders Schot – De Jonge

Gebroeders Schot – De Jonge

Oesterproeverij Pekaar

Oesterproeverij Pekaar

Klompenmakerij Traas

Klompenmakerij Traas

Mosselhandel Bart

Mosselhandel Bart

Zeeuws Zilt /De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk

Zeeuws Zilt /De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk

Mosselkwekerij Veerhoek

Mosselkwekerij Veerhoek

Piet van Oost B.V.

Piet van Oost B.V.

Eensgezindheid Yerseke B.V.

Eensgezindheid Yerseke B.V.

Fruitboerderij Remeeus

Fruitboerderij Remeeus

Coöperatie Zeeuwse Vlegel Landbouwproducten

Coöperatie Zeeuwse Vlegel Landbouwproducten

Adri & Zoon

Adri & Zoon

Wijnhoeve De Kleine Schorre

Wijnhoeve De Kleine Schorre

Oesterij B.V.

Oesterij B.V.

Maatschap Bout-Van Dijke, Visserij J.A. Bout

Maatschap Bout-Van Dijke, Visserij J.A. Bout

Fruitteeltbedrijf De Plantage

Fruitteeltbedrijf De Plantage

Seafarm B.V.

Seafarm B.V.

Beheermaatschappij W.K. Schot Zierikzee B.V.

Beheermaatschappij W.K. Schot Zierikzee B.V.

Ostrea Schelpdiercultures

Ostrea Schelpdiercultures

Beheersmaatschappij Oosterom Yerseke B.V.

Beheersmaatschappij Oosterom Yerseke B.V.

J.C.P. Mol Pluimveebedrijf

J.C.P. Mol Pluimveebedrijf

Oestercultuur Pols Bom

Oestercultuur Pols Bom

De Zeeuwse Mossel

De Zeeuwse Mossel

Ostrea Schelpdiercultures

Ostrea Schelpdiercultures

De Meulemeester B.V.

De Meulemeester B.V.