Graan, Zeeuwsche haver

Het Zeeuwse platteland is de voorraadkamer van karakteristieke landschappen, cultuur en cultuurhistorie. Het is puur, mooi en divers. De Stichting Op Goede Gronden zet zich in voor het behoud van de traditionele landbouw met het duurzaam telen en verbouwen van oude (verdwenen) plantenrassen en het bewerken van het land met inzet van authentieke werktuigen en paardenkracht.

De Stichting Op Goede Gronden wil met het inrichten van kleinschalige akkerbouwpercelen (Zeeuwse Akkerparels) die op traditionele manier bewerkt worden en het verbouwen van oude Zeeuwse rassen een verbinding leggen tussen de cultuurhistorische kant van de landbouw en de waarde voor het landschap en toeristen. Zo wil de Stichting bewoners en gasten het platteland intensief laten beleven door oude rassen te verbouwen, het werken met trekpaarden in de landbouw en het gebruik van oude landbouwwerktuigen inharmonie met het kleinschalige Walcherse landschap. Met haar activiteiten wil de Stichting Op Goede Gronden een cultuurhistorische en tevens ook beeldbepalende bijdrage aan het landschappelijk waardevolle gebied van Zeeland leveren. Een ander onderdeel van de projecten van de Stichting Op Goede Gronden is het educatieve karakter. Op Goede Gronden wil in samenwerking met het basisonderwijs en het vmbo de jeugd op een speelse en praktische wijze kennis laten op doen van vroegere tijden en van de historische veranderingen van de landbouw in de afgelopen eeuw.

Zeeuwse Akkerparels : “ een verrassend element in het landschap, met een relatie tot de landbouw en cultuurhistorie, die de beleving van het agrarische landschap intensiveert”.

Stichting Op Goede Gronden

Stichting Op Goede Gronden