Zeeuws lamsvlees en rundvlees – Kaasboerderij Mariekerke

Boerderij Mariekerke op Walcheren in het plaatsje Mariekerke houdt 55 vleesrunderen (Blonde d’Aquitaines) en 200 melkschapen. Het lamsvlees is afkomstig van de lammeren van de melkschapen het rundvlees van de vleeskoeien. De runderen worden in natuurgebieden van het Zeeuws Landschap en op stal in ruime stro hokken in groepshuisvesting gehouden, de dieren worden op stal gevoerd met gewassen van eigen teelt: gras, mais, graan en hooi. Alle lammeren en runderen worden op het bedrijf geboren. En blijven daar totdat ze naar de slacht gaan. De controle vindt plaats door de NVWA .
De dieren worden met grote zorg gehouden met zoveel als mogelijk weidegang. Er zijn ruime strostallen beschikbaar voor groepshuisvesting. Er wordt geen antibiotica gebruikt. Het bedrijf zet zich voor zoveel als mogelijke kringloop landbouw in: het voer wordt verbouwd op eigen percelen, de mest van de dieren wordt weer gebruikt voor de groei van de voedergewassen. Wanneer de dieren slachtrijp zijn worden ze geslacht bij Slachterij Slager in Sint Annaland op Tholen. Het vlees wordt vanaf de boerderij en eigen webshop in vleespakketten (gedeeltelijk diepvries) onder het label ‘vlees van boerjan’ verkocht.

 

Kaasboerderij Mariekerke

Kaasboerderij Mariekerke