Zeeuws Goud

Zeeuws Goud  in is ontstaan in 1993. Laurence Goud heeft toen het fruitteeltbedrijf overgenomen van Thomas Lagendijk. Hij had in die tijd een perceeltje frambozen en bramen; verder peren en open grond. Het bedrijf  is in de loop der jaren geïntensiveerd door het open land in te planten met voornamelijk kleinfruit en peren. De rode bes deed al snel zijn intrede. De appels gingen eruit en er kwamen pruimen en kersen voor in de plaats. Er is wat grond bijgekocht in de Nolleweg en later op Luchtenburg (Oostdijk). Ook hebben we een aantal hectares in pacht. Op de pachtgronden telen we peren. Op de grond rond ons huis is al het kleinfruit te vinden. Het meeste in tunnels en onder regenkappen.  Zo hebben we in de loop der jaren een stabiel bedrijf opgebouwd met 2  pijlers: de peren en het kleinfruit

Ons bedrijf is uiteraard GlobalGAP gecertificeerd. GlobalGAP staat voor Global Good Agricultural Practice. Binnen dit kwaliteitssysteem vallen de eisen aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit, die in Europees verband aan bedrijven in de agrarische sector worden gesteld. Naast deze eisen, neemt ZeeuwsGoud ook haar verantwoordelijkheid in de omgang met de natuur en milieu. Voor gewasbescherming geldt een strategie, waarbij uitsluitend chemische middelen worden gehanteerd als er geen biologische alternatieven zijn. In de strijd tegen plagen, worden natuurlijke vijanden ingezet om schadelijke organismen uit te schakelen


Zeeuws steenfruit – Zeeuws Goud

Zeeuws zacht fruit – Zeeuws Goud