Stichting Op Goede Gronden

De Stichting Op Goede Gronden wil met het inrichten van kleinschalige akkerbouwpercelen (Zeeuwse Akkerparels) die op traditionele manier bewerkt worden en het verbouwen van oude Zeeuwse rassen een verbinding leggen tussen de cultuurhistorische kant van de landbouw en de waarde voor het landschap en toeristen. Zo wil de Stichting bewoners en gasten het platteland intensief laten beleven door oude rassen te verbouwen, het werken met trekpaarden in de landbouw en het gebruik van oude landbouwwerktuigen inharmonie met het kleinschalige Walcherse landschap. Met haar activiteiten wil de Stichting Op Goede Gronden een cultuurhistorische en tevens ook beeldbepalende bijdrage aan het landschappelijk waardevolle gebied van Zeeland leveren. Een ander onderdeel van de projecten van de Stichting Op Goede Gronden is het educatieve karakter. Op Goede Gronden wil in samenwerking met het basisonderwijs en het vmbo de jeugd op een speelse en praktische wijze kennis laten op doen van vroegere tijden en van de historische veranderingen van de landbouw in de afgelopen eeuw.


Zeeuwse Witte Tarwe, graanproducten

Bonen, Walchers kogelboontje

Graan, Zeeuwsche haver