De Rooijmosselkweek BV en Joh. Zoeteweij & Zn BV

De afzonderlijke mosselkweekbedrijven De Rooijmosselkweek BV en Joh. Zoeteweij & Zn beide namens Vette&Verhaart zijn kwekers van Zeeuwse bodemcultuurmosselen. De bedrijven kweken alleen mosselen en verwerken of verhandelen deze niet. De bedrijven beschikken over kweekpercelen in de Oosterschelde en Waddenzee.  Kweek vindt plaats met de schepen YE-79 en YE179.


Mosselen, bodemcultuur