Zeker Zeeuws voor boerderij-ijs, yoghurt en vla van Het Melkhuis

Vanochtend werden Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de Provincie Zeeland en Koos Meulenberg, secretaris van Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct, op Het Melkhuis in Terhole gastvrij ontvangen door John en Gabri van Esch. De eigenaren van het melkveebedrijf en de boerderijwinkel ontvingen uit handen van de gedeputeerde het certificaat van het officieel onafhankelijk erkende Zeeuwse streekkeurmerk voor hun boerderij-ijs, yoghurt en vla.

De boerderij van John en Gabri van Esch ligt in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen. Op de boerderij wonen ruim 80 Roodbonte dames, groot en klein. Van april tot en met oktober lopen de koeien buiten in de Dullaertpolder in Oost -Zeeuws Vlaanderen of zoeken ze de stal op als ze dat wensen. Iedereen is van harte welkom om op de boerderij een kijkje te nemen achter de staldeur! Van de melk van de eigen koeien wordt ambachtelijk boeren-ijs in verschillende smaken, yoghurt en vla gemaakt.

Op de foto v. l.n.r.: gedeputeerde Jo-Annes de Bat, John en Gabri van Esch, Koos Meulenberg