Kaas, zuivel en vleesboerderijproducten van Kaasboerderij Mariekerke erkend

Kaasboerderij Mariekerke van het gelijkluidende plaatsje op Walcheren is gecertificeerd voor de kaas en schapenzuivel van hun 200 melkschapen. Ook het lams-en rundvlees van hun melkschapen en 55 vleesrunderen (Blonde d’Aquitaines) is erkend als Zeker Zeeuws Streekproduct.

Het merendeel van de schapenmelk wordt gedurende de ongeveer 10 maanden durende lactatie verwerkt tot ambachtelijke schapenkaas, in verschillende soorten en smaken. Naast de ambachtelijke kaas wordt er ook yoghurt gemaakt. De melk wordt ook als schapenmelk verkocht. Alle schapen worden op het bedrijf geboren en krijgen voer uit eigen teelt. De schapenkaas bestaat voor 100% uit schapenmelk, ook de yoghurt bestaat uit 100% schapenmelk. De verwerking vindt plaats op de boerderij.

De runderen worden in natuurgebieden van het Zeeuws Landschap en op stal in ruime strohokken in groepshuisvesting gehouden, de dieren worden op stal gevoerd met gewassen van eigen teelt: gras, mais, graan en hooi. Alle lammeren en runderen worden op het bedrijf geboren. En blijven daar tot dat ze naar de slacht gaan. De dieren worden met grote zorg gehouden met zoveel als mogelijk weidegang. Er wordt geen antibiotica gebruikt. Het bedrijf zet zich voor zoveel als mogelijke kringlooplandbouw in: het voer wordt verbouwd op eigen percelen, de mest van de dieren wordt weer gebruikt voor de groei van de voedergewassen. Wanneer de dieren slachtrijp zijn worden ze geslacht bij Slachterij Slager in Sint Annaland op Tholen. Het vlees wordt vanaf de boerderij en eigen webshop in vleespakketten (gedeeltelijk diepvries) onder het label ‘vlees van boerjan’ verkocht.