Certificering beëindigd

De Stichting Op Goede Gronden heeft gemeld de certificering van haar producten Zeeuwse Witte Zeeuwsche Haver en het Walcherse Kogelboontje te willen beëindigen.  Reden is dat de Stichting Op goede Gronden per 1 januari 2019 is opgeheven. Conform de Algemene Voorwaarden van het Zeker Zeeuws Streekproduct Keurmerk vervalt daarmee ook de certificering. De certificaten zijn per 1 januari 2019 ingetrokken en worden niet meer uitgegeven.

Kreeftenvissers J.Schot en Smits hebben recent aangegeven hun certificering te willen beëindigen. Conform de Algemene voorwaarden is het certificaat nav dit verzoek met ingang van 1 januari 2019 ingetrokken. Certificaatnummers zijn uniek en worden niet meer uitgegeven. Het is het de Kreeftenvissers J.C. Schot en Smits niet langer toegestaan het keurmerk op hun producten of andere communicatie -uitingen te gebruiken en te vermelden.